โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. พก. นำคนพิการในสังกัด เที่ยวงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำกลุ่มเป้าหมายจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพาทัวร์” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการคนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ รวมถึงส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานนำเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)


  • Today: 710
  • Total: 79.087