โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. พก. รับมอบสิ่งของบริจาค จากภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19

วันที่ 30 เม.ย. 64 เวลา 11.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ด้านหน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้บริหาร พก. ร่วมรับสิ่งของบริจาค ได้แก่ ข้าวสาร จำนวนกว่า 450 ถุง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากผู้ให้การบริจาค ประกอบด้วย 1) รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก ผู้อำนวยการหลักสูตร DAD นิด้า 2) ดร.ทอแสงรวี ถีถะแก้ว 3) คุณรวิ ศรีสโมสร (ผู้แทน) และ 4) ผู้บริหาร บริษัท ปิ่นเพชร โกลบอล จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
------------------------------------
#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 190
  • Total: 138.821