โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. พก. ร่วมจังหวัด และภาคีเครือข่าย เปิด UD เมืองสามหมอก โบกธง Kick off ชูแม่ฮ่องสอนสู่เมืองอารยสถาปัตย์

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธี “เปิดเมืองสามหมอก สู่เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพิธีโบกธง Kick off สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์” โดยมี นายยุพ นานา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ และองค์กรภาคธุรกิจ เข้าร่วมงาน

 


  • Today: 694
  • Total: 79.072