โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. พก. ร่วมยินดี พร้อมชื่นชม MISSTER DEAF GAY THAILAND และนางงามผู้บกพร่องทางด้านสายตาโครงการ I CAN DO IT เป็นต้นแบบคนพิการ

    วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เวลา 13.45 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. นำผู้ที่ได้รับตำแหน่งเวที MISSTER DEAF GAY THAILAND จำนวน 5 คน อาทิ คุณสุกฤษฎิ์ สุขสัมพันธ์ รางวัลชนะเลิศ THE WINNER TEAM MISTER และคุณธนเทพ ศากยโรจน์ รางวัลชนะเลิศ THE WINNER TEAM MISS และนางงามผู้บกพร่องทางด้านสายตา จากโครงการ I CAN DO IT จำนวน 1 คน ได้แก่ คุณกฤติยาพร เกตุกำพล เข้าพบ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ในพิธีแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการประกวด จำนวน 26 คน ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

    ทั้งนี้ การประกวด MISSTER DEAF GAY THAILAND เป็นเวทีการประกวดกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) ที่มีความพิการทางการได้ยิน ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถและศักยภาพของคนพิการ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนพิการ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ รวมถึง คนพิการที่มีความหลากหลายทางเพศให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม โดยมีการจัดประกวดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

 


  • Today: 728
  • Total: 79.105