โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. พก. โดย ศพอ.นครศรีธรรมราช นำผลิตภัณฑ์คนพิการออกจำหน่าย

นางสาวอรอนงค์ คำแหง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช มอหมายให้นางอาภรณ์ กิมมาบุตร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3 และนางสาวสุพรรษา วราภรณ์ ตำแหน่งพี่เลี้ยง พร้อมด้วยผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพฯ นำผลิตภัณฑ์คนพิการของศูนย์ฯ ออกจำหน่าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรสัมพันธ์บ้านเปรต์ (ศูนย์สินค้าชุมชนตำบลขนอม) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มสตรีตำบลบางกร่าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรี ที่มาศึกษาดูงาน จำนวน 250 คน ณ ศาลาที่ทำการหมู่บ้าน (บ้านลุงแดง) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

_____________________________
#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 1436
  • Total: 79.799