โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. พก. โดย ศพอ.พระประแดง จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับการฝึกอาชีพ

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. กระทรวง พม. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการฯ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 กล่าวต้อนรับคนพิการและให้เจ้าหน้าที่ทุกคนแนะนำตัวและหน้าที่ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้รับการฝึกอาชีพ โดย นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการฯ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับการฝึกอาชีพ “การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะต้องเคารพซึ่งกันและกันเปรียบเสมือน “พี่กับน้อง” เคารพเจ้าหน้าที่เสมือน “คุณครูกับนักเรียน” และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของศูนย์ฯ เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจอย่างเต็มที่ครบทุกกระบวนการ นำไปสู่การมีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

---------------------------------------------------------------------------

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 45
  • Total: 81.729