โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) FUTURE OF WORK : อนาคต และโอกาส ในการทำงานของคนพิการไทย ในทศวรรษหน้า

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) FUTURE OF WORK : อนาคต และโอกาส ในการทำงานของคนพิการไทย ในทศวรรษหน้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีเป้าหมายให้คนพิการได้มีงานทำ 1,000 อัตรา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับคนพิการ ผ่านหลักสูตรสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) การอบรม E – Commerce และการอบรม Low Code /Business Automation for SMEs การพัฒนาศักยภาพด้าน Data Labeling เพื่อเริ่มต้นทำงานในตำแหน่ง AI Trainers ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสร้างรายได้ มีงานทำ มีความมั่นคงในชีวิตต่อไป โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด พม. และผู้บริหารสถานประกอบการชั้นนำเข้าร่วมงานแถลงข่าว รวมถึงมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางออนไลน์ และผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่