โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. โดย พก. ชวนน้องๆ เที่ยวงาน “วันเด็ก พก. รวมใจให้น้อง” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ดำเนินงานภาพรวมโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในหัวข้อ "รวมพลังเด็กไทย หัวใจจิตอาสา" ภายใต้แนวคิด เด็กไทยมีรู้คิด มีจิตอาสา ไม่พึ่งพายาเสพติด มีทักษะชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีสร้างปัญญา โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยในปีนี้ (2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยในวันนี้ พก. จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 “วันเด็ก พก. รวมใจให้น้อง” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการด้านความรู้ มีความสนุกสนาน และมีการแสดงความสามารถที่เหมาะสมตามวัยที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการ โดยนำเด็กพิการจากสถานคุ้มครองในสังกัด พก. และเด็กในความดูแลของหน่วยงานสังกัด พม. เข้าร่วมกิจกรรม ที่ได้จัดพื้นที่ไว้จำนวน 5 โซน ประกอบด้วย วาดภาพระบายสี หมุนวงล้อ บิงโก ต่อจิ๊กซอว์ และศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ซึ่งมีเด็กจิตอาสาจากสภาเด็กและเยาวชนในสังกัด พม. เข้าร่วมเป็นจิตอาสา และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำบูธต่างๆ ของพก. ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมสำคัญบนเวทีใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รมว.พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนพิการไทย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2561 ที่สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 8 คน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกับภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายประชารัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เด็กจากสถานสงเคราะห์ในสังกัด พม. และชุมชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

 

  • Today: 448
  • Total: 81.571