โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและสิ่งของพระราชทาน แก่ พก. และคณะคนพิการ พร้อมร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จออกสีหบัญชร

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและสิ่งของพระราชทาน โดยมี อธิบดี พก. เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชกระแสทรงชมเชย และนายคำพา แก้วจีน คนพิการโยกรถเข็นจากจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนคนพิการ เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปิติ ยินดี แก่คนพิการอีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่าง มีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ

 

และในเวลา 14.00 น. พก. ได้นำคณะคนพิการจากองค์กรคนพิการทั่วประเทศ และจากหน่วยงานในสังกัด พก. จำนวน 150 คน พร้อมด้วย นายคำพา แก้วจีน ร่วมตั้งขบวนเพื่อออกเดินทางจาก พก. ไปยังพระบรมมหาราชวัง เพื่อร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ บริเวณพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลของพสกนิกรชาวไทยในการเสด็จออกสีหบัญชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 132
  • Total: 73.495