โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พิธีรับมอบ “ห้องน้ำคนพิการต้นแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้” จากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร

สถานที่: 
บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี (สวนปาล์ม) สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี (สวนปาล์ม) สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผช.รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีรับมอบ “ห้องน้ำคนพิการต้นแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้” จากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการสนับสนุนการปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 9 หลัง เพื่อพัฒนาสวนสาธารณะต้นแบบ ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม มีความสะดวก และปลอดภัย โดยมีนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรคนพิการ และผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เข้าร่วมงาน ณ บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี (สวนปาล์ม) สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบ: 


  • Today: 37
  • Total: 81.722