โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

สถานที่: 
ณ ลานสวนแก้ว การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ลานสวนแก้ว การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็กเอ๋ย เด็กดี” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เกิดความสนุกสนาน กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับวัย โดยสอดคล้องกับคำขวัญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดยนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และบุคลากร พก. ได้ร่วมจัดกิจกรรม ทั้งการวาดภาพระบายสี ล้วงไข่ ปาเป้า ต่อจิกซอว์ เป็นต้น โดยมีเด็กจากพื้นที่ใก้เคียง รวมถึงเด็กจากสถานสงเคราะห์ในหน่วยงานของ กระทรวง พม. เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ภาพประกอบ: 


  • Today: 1403
  • Total: 79.766