โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดีเป็นประธานพิธีปิดประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคกลาง)

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคกลาง) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 พ.ค. 62 โดยในวันนี้ มีการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นต่อประเด็นสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคกลาง) โดยเป็นผู้แทนจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 3 กลุ่ม และการอภิปราย “สรุปวิพากษ์ 5 ประเด็นสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคกลาง)” โดยมี ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด จำนวน 400 คน เข้าร่วมการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 164
  • Total: 73.526