โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก.ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและประชุมมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ครั้งที่ 3/2562

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณพระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมประกอบพิธีสงฆ์ และเข้าร่วมการประชุมกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะอนุกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ เข้าร่วมการประชุม


  • Today: 872
  • Total: 84.531