โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร Korea Employment Agency for the Disabled (KEAD)

 

 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร Korea Employment Agency for the Disabled (KEAD) จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ กับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพ ทักษะการประกอบอาชีพของคนพิการ เสริมสร้างโอกาสในการจ้างงานของคนพิการ รวมถึงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้คนพิการได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี โดยมี นายลี ซอง วู รักษาการผู้อำนวยการประจำสถาบันพัฒนาการฝึกอาชีพแดกู และนายอัน เจ เยอล ครูฝึกอบรมด้าน IT ประจำสถาบันพัฒนาการฝึกอาชีพแดกู รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงในสังกัด พก. เข้าร่วมการประชุม


  • Today: 845
  • Total: 84.505