โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. ปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการฯ ในภาคกลาง

 

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการ การส่งเสริมการขายด้วยตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SE ด้านคนพิการ ในภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2562 เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลาดออนไลน์ด้วยการใช้ Social Media การคิดคำนวณต้นทุน การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โดยมีผู้แทนสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) องค์กรคนพิการ กลุ่มส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม

 

 

 

 

 

 


  • Today: 1510
  • Total: 83.641