โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. ร่วมคณะ รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมประชุมทีม One Home

 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 19.15 น. ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ร่วมประชุมทีม One Home พม. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 หน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในวันพรุ่งนี้

 


  • Today: 1001
  • Total: 136.123