โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. ร่วมตัดสิน MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. ณ ห้องจรินทิพย์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. มอบหมายให้นางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดี พก. เข้าร่วมงานพร้อมเป็นกรรมการตัดสินในการประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020 : The Final Show (รอบชิงชนะเลิศ) ซึ่งผู้เข้าประกวดเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (หูหนวกและหูตึง) จัดโดยองค์กรเครือข่ายของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โดยได้มีการคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่มีความสามารถและบุคลิกภาพดีจากทั่วประเทศที่เป็นคนพิการทางการได้ยินฯ พร้อมการเก็บตัวเพื่อร่วมทำกิจกรรมและพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการประกวดในรอบ Preliminary Competition สำหรับวันนี้ เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศ (Final Show) โดยผู้ที่ได้รับมงกุฏจะเป็นตัวแทนของคนหูหนวกและคนหูตึงในการเข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ ทั้งนี้ พก. พร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริมและร่วมพัฒนาศักยภาพของคนพิการทางการได้ยิน ให้ได้แสดงความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในสังคมอย่างสมศักดิ์ศรีและมีความภาคภูมิใจ พร้อมเป็นกำลังหลักในการร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 


  • Today: 1005
  • Total: 136.127