โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง

สถานที่: 
ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานคุ้มครองฯ นิคมสร้างตนเอง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์การเรียนรู้เคหะประชารัฐ บ้านเอื้ออาทร หน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พร้อมมอบวีลแชร์จำนวน 5 คัน และเงินสงเคราะห์ให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ราย ต่อมา เวลา 15.45 น. เดินทางไปสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เพื่อประชุมทีม One home ภาคตะวันออก และเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดจันทบุรี
ภาพประกอบ: 


  • Today: 162
  • Total: 73.524