โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจคนพิการและประชุมติดตามปัญหาด้านสังคม จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.55 น. ณ มัสยิดกือลอ จังหวัดปัตตานี นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำลงพื้นที่ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม โดยได้มอบถุงยังชีพ เก้าสุขพาสุข รวมถึงนำแพทย์ตรวจประเมินลักษณะความพิการ เพื่อจัดทำรองเท้าและเครื่องช่วยพยุงเดินสำหรับคนพิการ ให้กับ นางการีเยาะ มะเซง อายุ 63 ปี คนพิการ อาศัยอยู่หมู่ 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ. ปัตตานี พร้อมมอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จากนั้น เวลา 14.30 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี รองอธิบดี พก. ได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ จ.ปัตตานี โดยมี รมว. พม. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อติดตามและรับฟังรายงานปัญหาด้านสังคม ก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี

 

 


  • Today: 1504
  • Total: 83.636