โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. ร่วมสนทนา ”สด” รายการเคลียคัตชัดเจน ประเด็น Guide Dogs

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภารังสิต กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมสนทนา ”สด” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (2HD) ในรายการเคลียคัตชัดเจน ประเด็นแนวทางการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) พร้อมด้วย นางสาวคีริน เตชะวงศ์ธรรม (น้องทราย) อายุ 22 ปี คนพิการทางการเห็น ผู้ใช้สุนัขนำทาง สายพันธ์ุลาบราดอร์ (ชื่อลูเต้อร์) เข้าร่วมในรายการ

 

 

 

 


  • Today: 1389
  • Total: 79.752