โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและการใช้ระบบงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1 ภาคกลาง)

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเต็ล จังหวัดนนบุรี นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและการใช้ระบบงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1 ภาคกลาง) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและการใช้ระบบงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน ประกอบด้วย พนักงานกองทุนฯ นักพัฒนาสังคม นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนทาง และวิชาการเงินและบัญชี  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

 

 

 

 

 


  • Today: 628
  • Total: 79.007