โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. เปิดงานกิจกรรมตลาดดนัด KM “โครงการสัมมนา mini จิตอาชีพ”

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์ฝึกอบรมอาชีพคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกซ์ (APCD) นางสาวอณิรา ธินนท์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมตลาดนัด KM “โครงการรสัมมนา mini จิตอาชีพ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 โดยในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ โครงการสัมนา mini จิตอาชีพ ตลาดนัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนพิการ กิจกรรมสาธิต ฝึกอาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการแสดงของคนพิการ โดยมี ผู้แทนจากสมาคมคนพิการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 465
  • Total: 81.588