โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. เปิดประชุมฯ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการการเคลื่อนไหว

สถานที่: 
ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการสาขาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว” รุ่นที่ 1 พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภารกิจและบทบาทหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำคนพิการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน
ภาพประกอบ: 


  • Today: 164
  • Total: 73.526