โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานของคนพิการ ครั้งที่ 5/2562

 

 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานของคนพิการ ครั้งที่ 5/2562 เพื่อพิจารณาโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานของคนพิการ กรอบงบประมาณประจำปี 2562 โดยมี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรคนพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม


  • Today: 940
  • Total: 84.599