โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind"

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind" ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมกันสานต่องานที่ "พ่อ" ทำ สร้าง "ประวัติศาสตร์" ร่วมกับคนพิการ ด้วยการเปลี่ยน "ภาระ" ให้เป็น "พลัง" ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม โดยนำคนตาบอดปั่นจักรยาน ระยะทางรวม 1,500 กิโลเมตร ผ่าน 15 จังหวัด เพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อสร้าง "ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน" ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่ "สังคมเพื่อคนทั้งมวล" โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานในการเปิดโครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind" และทรงร่วมปั่นจักรยานจากรุงเทพฯ ไปจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน


  • Today: 169
  • Total: 73.531