โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. เยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิออทิสติกไทย

 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิออทิสติกไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิออทิสติกไทย พร้อมชมสาธิตการทำกาแฟ การอบรมคอมพิวเตอร์ การสกรีนเสื้อ กระเป๋า และการวาดภาพด้วยฝีมือคนพิการ และติดตามโครงการรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก โดยมีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

 

  • Today: 1371
  • Total: 79.734