โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. เยี่ยมชมงาน Accessibility For Blind Daily Life

รองอธิบดี พก. เยี่ยมชมงาน Accessibility For Blind Daily Life

 
 
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณด้านหน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)  นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติเยี่ยมชมงาน Accessibility For Blind Daily Life ที่ได้แบ่งพื้นที่ ออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 แสดงการจัดบริการสำหรับคนพิการ ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และบริการสายด่วนคนพิการ 1479 โซนที่ 2 แสดงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ห้อง คือ ห้องข้อมูล ห้องการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สภาพแวดล้อมสาธารณะ ห้องเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องนวัตกรรมต้นแบบ และห้องประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก โซนที่ 3 แบบบ้านจำลองสำหรับคนพิการ โซนที่ 4 การฝึกอาชีพและขายผลิตภัณฑ์คนพิการ ได้แก่ ร้าน DIS-ABILITY ร้านกาแฟ All Coffee ร้าน 60 plus และร้าน chocolate และโซนที่ 5 อาคารฝึกอบรมคนพิการครบวงจร ของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ APCD พร้อมชมการสาธิตในโซนต่างๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงสาธิตนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของคนพิการทางการเห็น อาทิ โทรศัพท์มือถือ Ipad และคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี ระหว่างคนพิการทางการเห็น กับคนทั่วไป โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการทางการเห็น และข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองกองทุน ส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ สังกัด พก. เข้าร่วมงาน
 
 
 
 
 
 

  • Today: 793
  • Total: 79.165