โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายการ "แจ๋ว" ตอน "ผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด"

"แจ๋ว"

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

 

 

รายการ "แจ๋ว" ทางช่อง 3 (13 Family) ในวันนี้เป็นการนำเสนอประเด็นการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในตอน "ผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด" โดยศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ยิ้มสู้ จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับคนพิการและครอบครัว โดยนำจิ้งหรีดที่มีโปรตีนสูงและเป็นโปรตีนทางเลือกที่ดีในอนาคต มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย อาทิ น้ำพริกนรกจิ้งหรีด คุกกี้จิ้งหรีด และข้าวเกรียบจิ้งหรีด เป็นต้น เนื่องจากจิ้งหรีดเป็นแมลงที่เลี้ยงง่าย การลงทุนไม่สูงมาก ระยะเวลาการเลี้ยงสั้น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพ เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับครอบครัว โดยมี นางสาวณิชชดา ไชยระวัง หัวหน้าศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ยิ้มสู้ เข้าร่วมสนทนาสด พร้อมคนพิการสาธิตการทำน้ำพริกนรกจิ้งหรีดในรายการ

 

 

 

ทั้งนี้ รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13 Family) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 14.45 น. โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณชวนันท์ ประเสริฐวรรณ โปรดิวเซอร์รายการฯ ให้ช่วงเวลานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับคนพิการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พก. เป็นประจำทุกสัปดาห์

 

 

สำหรับคนพิการที่มีความประสงค์จะสอบถามสิทธิประโยชน์ของคนพิการเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ 0-2354-3388 และสายด่วนเพื่อคนพิการ 1479

 

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ โทร. 063 651 4828

 


  • Today: 27
  • Total: 81.712