โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายการ "แจ๋ว" ตอน “For All Bakery”

แจ๋ว"

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

 

 

 

รายการ "แจ๋ว" ทางช่อง 3 (13 Family) ในวันนี้เป็นการนำเสนอประเด็นการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในตอน “For All Bakery” เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากร้านกาแฟ For All Coffee ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกรวมถึงผู้ดูแลและครอบครัว มีพื้นที่ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้คนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการจ้างงานและได้รับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นรายวันเหมือนคนปกติทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ร่วมสนทนาสดพร้อมคนพิการสาธิตการทำคุกกี้ในรายการ

 

 

 

ทั้งนี้ รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13 Family) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 14.45 น. โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณชวนันท์ ประเสริฐวรรณ โปรดิวเซอร์รายการฯ ให้ช่วงเวลานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับคนพิการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พก. เป็นประจำทุกสัปดาห์

 

 

สำหรับคนพิการที่มีความประสงค์จะสอบถามสิทธิประโยชน์ของคนพิการเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ 0-2354-3388 และสายด่วนเพื่อคนพิการ 1479

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ โทร. 099 454 5395


  • Today: 702
  • Total: 82.850