สถานที่: 
ณ บริเวณปากซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณปากซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) จังหวัดนนทบุรี นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นำคณะผู้สื่อข่าวช่องเนชั่นทีวี นำโดยนายกฤษณะ ละไล พิธีกร ร่วมลงพื้นที่บริเวณซอยติวานนท์ฯ เพื่อถ่ายทำรายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” ในประเด็นเรื่อง “ถนนอารยสถาปัตย์...ถนนเพื่อคนพิการ” โดยนำชมถนนที่คิดค้น ออกแบบ และเป็นต้นแบบของถนนเพื่อคนพิการโดยเฉพาะ เช่น ทางลาด เลนสำหรับคนพิการที่ใช้วีลแชร์ เลนสำหรับคนพิการทางการเห็นที่มีอักษรเบรลล์บนพื้น ราวจับ เสาไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ ฯลฯ นอกจากนี้ ได้มีการเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมถ่ายทำในรายการ จำนวนกว่า 70 คน

ทั้งนี้ รายการ “กฤษณะทัวร์ยกล้อ” จะออกอากาศ ทุกวันจันทร์ 09:30 - 10:00 ทางช่องเนชั่น 22


ภาพประกอบ: