โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศพอ.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นำผู้ใช้บริการภายในหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมกิจกรรมกับคนภายในชุมชน และเป็นการพัฒนาทักษะด้านสังคมและการดำรงชีวิตให้กับผู้ใช้บริการ โดยงานในครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ ได้นำนักดนตรีวง Fight for dream ร่วมแสดงความสามารถภายในงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของคนพิการ เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ และการดำรงชีวิตของคนพิการในชุมชน และยังมีการจัดบูธบริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ การออกบัตรประจำตัวคนพิการ และการกู้ยืมเงินคนพิการ รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน และยังได้นำผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ มาจำหน่ายและเผยแพร่ภายในงานครั้งนี้ด้วย โดยงานในครั้งนี้นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 

 

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6                                         

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 870
  • Total: 84.529