โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศพอ.นครศรีธรรมราช นำผู้รับบริการประดิษฐ์พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยศพอ.นครศรีธรรมราช นำผู้รับบริการประดิษฐ์พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า เพื่อนำปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ 

 

 


  • Today: 679
  • Total: 79.058