โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศพอ.บ้านโมกุล จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรตัดเย็บและซ่อมแซมเครื่องหนัง

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ บ้านโมกุล จ.ลพบุรี จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรตัดเย็บและซ่อมแซมเครื่องหนังให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ได้แก่ กิจกรรมฝึกเย็บด้วยมือต่อเนื่อง ฝึกงานเย็บด้วยเข็มขอ กิจกรรมฝึกเตรียมทำชิ้นส่วนพวงกุญแจ และกิจกรรมฝึกซ่อมแซมกระเป๋า #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th twitter : shorturl.at/kEQX6 youtube : shorturl.at/tvIM6 Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag


  • Today: 170
  • Total: 73.532