นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรมช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ของผู้รับการฝึกอาชีพ อาทิ

📌การเพ้นท์กำแพงแผนกแฟชั่นดีไซน์ ฝึกวาดภาพเสมือนจริง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

📌การดำเนินงานเกษตรบำบัด จัดทำอุปกรณ์ป้องกันศัตรูพืช บำรุง รักษาผลผลิตทางการเกษตร

📌การประกอบอาหารกลางวันให้กับผู้รับการฝึกอาชีพ รวมทั้งพูดคุย ให้กำลังใจ ผู้รับการฝึกอาชีพ

แกลเลอรี่