โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศพอ.พระประแดง นำผู้รับการฝึกอาชีพ จำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหนังฝีมือคนพิการ ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายเจ้าหน้าที่นำผู้รับการฝึกอาชีพ จำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหนังฝีมือคนพิการทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ ทางจิตใจหรือพฤติการ ที่ได้รับจากการฝึกอาชีพ ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้ระหว่างฝึกอาชีพ รวมทั้งแสดงให้ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว เห็นถึงศักยภาพของคนพิการ ในการจัดทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหนัง และฝึกให้คนพิการเรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับสังคมภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการออกไปประกอบอาชีพอิสระ และให้คนพิการเป็นที่ยอมรับในสังคม โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้รับการฝึกอาชีพ ทดลองขายผลิตภัณฑ์ในแต่ละสัปดาห์ ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

 

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nameta

แกลเลอรี่


  • Today: 1392
  • Total: 79.755