เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อดีตผู้บริหารกระทรวง พม. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งนำชมผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการที่ได้รับจากการฝึกอาชีพ
............................................
📌ติดตามข่าวสารของ ศพอ.พระประแดง ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/phrapradeangc

 

///////////////////////////////////////////////////////////

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

 

แกลเลอรี่