โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศพอ.พระประแดง ปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลรักษาแปลงเกษตรบำบัด

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานภายใน ศพอ.พระประแดง และเตรียมความพร้อมในการรับคนพิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ เข้ารับการฝึกอาชีพ รวมทั้งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตรวจเยี่ยม ดูแล บำรุงรักษา ผลผลิตทางการเกษตรริมรั้ว ที่ดำเนินการปลูกพืชฤดูหนาว พืชผักสวนครัว

-----------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6

แกลเลอรี่


  • Today: 171
  • Total: 73.533