โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศพอ.พระประแดง ออกแบบกระเป๋าผ้าดิบ “ภาพเสมือนจริง”

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายครูฝึกอาชีพแผนกแฟชั่นดีไซน์ จัดหลักสูตรการเพ้นท์กระเป๋าผ้าดิบ “ภาพเสมือนจริง” เพื่อฝึกสมรรถภาพ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และสมาธิของผู้รับการฝึกอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนพิการทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม โดยให้ครูฝึกอาชีพกำกับ ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกผู้รับการฝึกอาชีพอย่างใกล้ชิด จนสามารถผลิตกระเป๋าผ้าดิบออกมาได้อย่างสวยงาม

 


#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ #ข่าวสารพก

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6

แกลเลอรี่


  • Today: 423
  • Total: 81.547