โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 มอบถุงพระราชทานให้ประชาชนผู้มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ชุมชนคนหูหนวก

วันที่ 11 พ.ค. 63  พก. บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ลงสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเร่งเยียวยาช่วยเหลือคนพิการช่วงโควิด-19 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ชุมชนคนหูหนวก (บริเวณริมถนนพระราม 9) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แก่ พก. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การเคหะแห่งชาติ และศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และสำรวจข้อมูลความต้องการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนต่อไป ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำถึงการปรับตัวตามวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)

 

จากนั้นในเวลา 13.00 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 ได้มอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนผู้มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ชุมชนคนหูหนวก จำนวน 65 ครอบครัว ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล ทั้งนี้ กลุ่มคนพิการรู้สึกปลื้มปิติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

 


 


  • Today: 1379
  • Total: 79.742