โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สคพ.การุณยเวศม์ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมทีม OneHome พม.ชลบุรี และนายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นทะเบียน ทบ.9 ในพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่ ประมาณ 667 ไร่ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเมืองสร้างสุข Happiness Social City

แกลเลอรี่


  • Today: 1397
  • Total: 79.760