โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สคพ.การุณยเวศม์ รับมอบสิ่งของบริจาค จากโรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ให้การต้อนรับ คุณอลิศ เลิศวารี Room Division Manager และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา รับมอบสิ่งของบริจาค อุปโภค - บริโภค พร้อมเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาบริจาคให้กับ สคพ.การุณยเวศม์

#ข่าวสารพก 
#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ #DVareejomtienbeach ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th twitter : shorturl.at/kEQX6 youtube : shorturl.at/tvIM6 Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag


  • Today: 646
  • Total: 82.796