วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาพระประแดง ร่วมกับสำนักบริหารการทะเบียนกลางสมุทรปราการ เทศบาลเมืองพระประแดง โดยมี นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ และผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งการเข้ามาดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้กับคนพิการ เป็นการอำนวยความสะดวกในการต่ออายุและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม โดยเป็นคนพิการในสคพ. พระประแดง จำนวน​ 19​ ราย​ และศพค. พระประแดง จำนวน 3 ราย รวมจำนวน 22 ราย พร้อมกันนี้ นางจิตราฯ ได้ตรวจเยี่ยมอาคาร และสถานที่ของ สคพ. พระประแดง และให้คำแนะและข้อเสนอแนะด้วย

———————————
#ข่าวสคพ.พระประแดง
ติดตามข่าวสาร สคพ. พระประแดง ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.baanphrapradaeng.org
facebook : https://m.facebook.com/baanphrapradaeng/

แกลเลอรี่