โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สคพ.พระประแดง ตัดผม ตัดเล็บให้ผู้รับบริการ

วันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 63 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ให้เจ้าหน้าที่ ประจำเรือนนอน ตัดผม โกนหนวด และตัดเล็บมือเล็บเท้า ให้ผู้รับบริการเรือนนอน 3 เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและมีสุขภาพที่ดี  

แกลเลอรี่


  • Today: 860
  • Total: 84.519