โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หน่วยงานในสังกัด พก. นำเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ สวดมนต์ข้ามปี

 

 

หน่วยงานในสังกัด พก. นำเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ สวดมนต์ข้ามปีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือให้สะอาด เพื่อปราศจาก โควิด-19 

 

 

แกลเลอรี่


  • Today: 1507
  • Total: 83.638