โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก.มอบเกียรติบัตร อพม.เชี่ยวชาญ จ.น่าน

วานนี้ (17 ม.ค.63) นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก. มอบเกียรติบัตรและเข็ม ให้แก่ ผู้ที่ผ่านการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จ.น่าน พร้อมทั้งกล่าวปิดการอบรม ณ โรงแรมดิอิมเพรส น่าน จ.น่าน


  • Today: 649
  • Total: 82.799