โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก.เปิดโครงการฝึกอาชีพคนพิการฯ ในจังหวัดขอนแก่น

1.jpg

นพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการในชุมชนตามความต้องการของสถานประกอบการ/ตลาด เพื่อฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการ ทั้งในด้านทักษะอาชีพและทักษะทางสังคม

2.jpg

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 20 คน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

3.jpg

4.jpg


  • Today: 183
  • Total: 73.544