โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก.ให้เกียรติเป็นประธานปิดการอบรม “ทักษะการให้บริการและความช่วยเหลือคนพิการ สำหรับผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ (TAXI)” รุ่นที่ 3

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 22  มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกียรติเป็นประธาน ปิดการอบรม เรื่อง “ทักษะการให้บริการและความช่วยเหลือคนพิการ สำหรับผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ(TAXI)” รุ่นที่ 3  เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจการให้บริการ และความช่วยเหลือผู้โดยสารที่เป็นคนพิการโดยเฉพาะ ซึ่งนับเป็นการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ พก. ในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตในการเดินทางได้อย่างอิสระ มีความปลอดภัยในการเดินทาง และมีมาตรฐานในการให้บริการ ด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชน และผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ ที่เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการจัดบริการและช่วยเหลือคนพิการในการเดินทางในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนพิการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป พร้อมแบ่งกลุ่มการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือคนพิการประเภทต่างๆ ตามประเภทความพิการ ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย และทางการเห็น 

 

พร้อมกันนี้ อธิบดี พก.ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ (Taxi) ได้แก่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) บริษัท ไลน์คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด หน่วยงานภาคเอกชน คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี


  • Today: 475
  • Total: 81.598