โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสมัยพิเศษ (Special Online AMMSWD)

วันนี้ (23 มิ.ย. 63) เวลา 14.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสมัยพิเศษ (Special Online AMMSWD) ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของวิด -19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม โดยที่การประชุมดังกล่าวมีวาระสำคัญในการอภิปรายเกี่ยวกับความร่วมมือในการบรรเทาผลกระทบของ โควิด -19 ต่อกลุ่มคนเปราะบางในอาเซียน ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 


  • Today: 1401
  • Total: 79.764