โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. นำบุคลากรในสังกัด พก. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

สถานที่: 
ณ บริเวณพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561” ซึ่งมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัด และหน่วยงานในสังกัด พม. เข้าร่วมในพิธี
ภาพประกอบ:   • Today: 1017
  • Total: 84.674