โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. นำผู้บริหารในสังกัด ร่วมงาน "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำผู้บริหารในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมงาน "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ประจำปี 2562 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า และเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นผู้มีพระคุณหรือเป็นภูมิปัญญาของสังคมไทย รวมทั้งมอบความรัก ความเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาส  "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ประจำปี 2562 โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้นำผู้บริหารกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ชมการแสดงของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การแสดงดาวพระศุกร์ โดยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแค  วงดนตรีไทยโดยชมรมผู้สูงอายุบ้านบางแค การบรรเลงเพลงโดยวงคัทลียา และรำวงระบำกันตรึม กิจกรรมชีวบำบัด พร้อมด้วย พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ  


  • Today: 461
  • Total: 81.584